Resultat 2018

Ingressos de l’any 2018
Despeses de l’any 2018

Balanç econòmic 2018: -35.747,37 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -148.177,73 €