Objectius i pressupost pel 2018

A partir de la proposta de la Junta Directiva i les aportacions de l’Assemblea, es configuren i s’aproven els objectius de l’activitat del Pas pel 2018:

  1. Millorar el finançament del Pas a través de:
    1. Campanya a ajuntaments: contractes de promoció.
    2. Preparació d’una Gran Caminada
  2. Fomentar i estendre el Grup de Caminants per dinamitzar els usuaris d’El Camí.
  3. Aconseguir mes socis-padrins així com la col·laboració mitjançant donatius puntuals amb la campanya “El Camí et necessita”.

Pressupost PAS 2017