Objectius i pressupost pel 2022

A partir de la proposta de la nova Junta Directiva que es presenta, s’exposen i s’aproven els objectius de l’activitat del Pas pel 2022 i el pressupost previst, en dos escenaris: comptant amb la subvenció de la Generalitat i sense comptar amb aquesta subvenció.

Les línies estratègiques i actuacions presentades i aprovades són quatre:

  1. El Camí: noves caminades culturals i de senyalització, nous plafons pels municipis (en funció de subvenció), promoció del Grup de Caminants.
  2. El Camí interior: suport al grup autònom del Camí a la Plenitud i difusió de caminades i retirs. Impulsar una xarxa de centres afins.
  3. Democràcia participativa: xerrades i tallers per difondre la democràcia participativa i el diàleg i consens. Suport a la iniciativa autònoma “Som poble i decidim”.
  4. Explorar vies d’autofinançament creixent de l’entitat.

En cas d’obtenir la subvenció de la Generalitat es presenta el següent pressupost per l’any.