Resultat 2021

Ingressos de l’any 2021
Despeses de l’any 2021

Balanç econòmic 2021: 6.365,06 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -2.278,21 €