QUI SOM

Pas: Amics del Camí – Serveis de Participació i Sostenibilitat és una associació (entitat sense afany de lucre) que té com a finalitat als seus estatuts promoure iniciatives de vertebració social i territorial i de generació de democràcia participativa en els valors de l’arrelament cultural i territorial, el diàleg, el consens, la resolució noviolenta de conflictes i la sostenibilitat ecològica i cultural, tant a nivell social com institucional.

Les finalitats del Pas es duen a terme actualment a través de projectes com ara:

  • El Camí, ruta de senderisme cultural per les terres de parla catalana.
  • La Marxa Som, per promoure una democràcia participativa al país com a canal d’expressió directa i permanent de la sobirania del poble.
  • Catalunya Democràcia Plena, com a garant que totes les conclusions de La Marxa Som quedin reflectides en l’inevitable procés constituent que ha d’acompanyar el naixement de la República.

L’àmbit territorial en què l’associació realitza actualment les seves activitats és als territoris de parla catalana.

El Pas està compost per l’Assemblea de socis, Junta Directiva i un Secretariat Tècnic permanent.

A més, compta amb centenars de voluntaris (vetlladors i altres col•laboradors) i milers d’adherits: amics d’El Camí, establiments, ajuntaments i altres administracions públiques.

Transparència