Resultat 2019

Ingressos 2019
Despeses 2019

Balanç econòmic 2019: 136.821,82 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -11.355,91 €