Resultat 2020

Ingressos de l’any 2020
Despeses de l’any 2020

Balanç econòmic 2020: 2.486,31 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -8.643,27 €