Resultat 2022

Ingressos de l’any 2022
Despeses de l’any 2022

Balanç econòmic 2022: 1.534,26 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -743,95 €