Resultat 2023

Ingressos de l’any 2023
Despeses de l’any 2023

Balanç econòmic 2023: -61.848,61 € amb les pèrdues d’anys anteriors, resultat final: -62.592,55 €