Subvencions 2016

Administració Objecte Data resolució / conveni Import Convocatòria Justificada
Generalitat de Catalunya – Departament Presidència Activitats de desplegament projecte El Camí per l’any 2016 Conveni 04/10/2016    65.000,00 concessió directa 17/10/2016 i 10/03/2017
Generalitat de Catalunya – Treball, Afers Socials i Famílies Activitats en el marc de La Marxa Som Resolució 28/10/2016       1.500,00 Subvencions per a entitats (convocatòria ordinària) 23/03/2017
Diputació de Barcelona – Desenvolupament Econòmic Local Activitats de desplegament projecte El Camí per l’any 2016 Resolució 06/10/2016    20.000,00 concessió directa 01/12/2016
Diputació de Girona – Gabinet de Presidència Implantació del projecte El Camí a la demarcació de Girona Resolució  26/10/2016       1.800,00 concessió directa 16/11/2016
Ajuntament de Cardedeu Activitats d’El Camí a Cardedeu Acord de la Junta de Govern Local del 29/12/2016       1.850,00 Subvencions per a projectes i activitats de l’àmbit de la Participació Ciutadana 05/10/2016
Ajuntament de Cerdanyola Activitats de promoció municipal a través de la Ruta turística de senderisme cultural El Camí Conveni 19/12/2016       1.028,25 concessió directa 23/03/2017
Ajuntament de Girona Implantació i manteniment d’El Camí al seu pas per Girona (any 2016) Conveni de col·laboració 2015-2018, del 30/04/2015       3.000,00 concessió directa 05/01/2017